Regulamin 2019-05-17T08:52:51+02:00

Regulamin

A. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów firmy Vis Natura zawartej z Kupującym.
 2. Warunkiem zawarcia ważnej umowy sprzedaży jest akceptacja przez Kupującego zawartych w niniejszym regulaminie postanowień.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia.
 4. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową: www.olejvisnatura.pl

Sklep internetowy Vis Natura znajdujący się pod w/w adresem internetowym, stanowi integralną część działalności gospodarczej, zarejestrowanej pod nazwą: Oleje Roślinne Vis Natura – Aleksander Nowak. Adres siedziby firmy: 55–002 Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale 20.

B. Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane na podstawie złożonego zamówienia w formie elektronicznej.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie niezbędnych danych, takich jak: dane osobowe i adresowe, numer telefonu kontaktowego, ilość zamówionego produktu oraz potwierdzone uregulowanie należności wynikającej ze złożonego zamówienia.
 3. Podane ceny produktów oraz ich koszt dostawy firmą kurierską są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT) i są podane w złotych polskich.
 4. Vis Natura – Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie RP. Zamówiony i opłacony produkt jest dostarczany na podany przez Kupującego adres.

C. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest dostarczane do Kupującego przez firmę kurierską.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu na koncie należności wynikających z prawidłowo złożonego zamówienia.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo odmowy jej odbioru.
 4. Innego rodzaju reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłki powstałym podczas transportu będą uwzględniane jedynie na podstawie spisanego dokumentu potwierdzającego uszkodzenie przesyłki przez jej doręczyciela.

Vis Natura – producent oleju lnianego – Wrocław, Dolny Śląsk